UniRCP - profesjonalne oprogramowanie Systemów Rejestracji Czasu Pracy

Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego zarządzania systemem rejestracji czasu pracy. Jest to autorskie rozwiązanie UNICARD S.A., bazujące na kilkunastoletnim doświadczeniu firmy i ponad 2000 wdrożonych systemach RCP.

CECHY OPROGRAMOWANIA UniRCP:

 • zgodność z przepisami prawa pracy
 • obsługa różnych systemów i rozkładów czasu pracy (w tym pracy zmianowej)
 • rozbudowane raportowanie (w tym www)
 • rozliczanie czasu pracy “w tle”
 • graficzna wizualizacja zdarzeń
 • skalowalność oprogramowania
 • wersje desktop i sieciowe
 • możliwość integracji z unikd (oprogramowanie systemu kontroli dostępu)
 • możliwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi

Typowy system RCP składa się z części sprzętowej (rejestratory do rejestracji wejść i wyjść pracowników) oraz oprogramowania zarządzającego. Za każdym razem, gdy pracownik rozpoczyna lub kończy pracę (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej do rejestratora. Rejestracje są zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie pobierane do bazy danych przez program UniRCP. Zdarzenia mogą być także dodawane ręcznie do UniRCP przez uprawnionego operatora.

Poniżej przedstawiamy wybrane screeny z programu UniRCP

(kliknięcie powieksza obrazek)


scren


scren2


scren3

 

Na podstawie rejestracji wejść i wyjść oraz zdefiniowanych wcześniej harmonogramów pracy UniRCP rozlicza czas pracy pracowników. Jeżeli podczas rozliczenia wystąpiły błędy (np. brak logicznej kolejności zdarzeń), program sygnalizuje je operatorowi umożliwiając wprowadzenie poprawek.

Dla każdego pracownika dostępne są szczegółowe rozliczenia dni i okresu pracy z uwzględnieniem: fizycznego pobytu, czasu zaliczonego, nieobecności planowanych (np. urlopów, delegacji, szkoleń), wyjść służbowych, spóźnień, godzin nadliczbowych, itp. UniRCP posiada duże możliwości raportowania.

UniRCP może współpracować z oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu UniKD. Oba programy mogą pracować na jednej bazie danych, co eliminuje konieczność wprowadzania danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej do dwóch baz danych. UniRCP umożliwia także integrację z programami kadrowo-płacowymi np. w trybie off-line poprzez pliki wymiany. Program umożliwia eksport danych w formacie Sage Symfonia oraz oprogramowania firmy TETA.

 

GRUPY PRACOWNIKÓW :

Operator systemu może dodać informacje o nowym pracowniku do programu i przypisać pracownika do jednej z grup funkcjonujących w strukturze firmy (np. dział oprogramowania, handlowy itp.). Pracownicy są łączeni w grupy rozliczeniowe, dla których ustala się takie parametry jak np.:

 • system czasu pracy (dzienny, równoważny, ruch ciągły, weekendowy)
 • długość okresu rozliczeniowego
 • początki dni świątecznych
 • godziny rozpoczęcia zmian nocnych

 

ELASTYCZNOŚĆ:

Program umożliwia ustalanie stałych harmonogramów pracy dla grup pracowników oraz umożliwia wprowadzanie odstępstw dla wybranych osób. Możliwe jest dodawanie i modyfikowanie m.in. takich zmiennych jak:

 • wyjście służbowe
 • wcześniejsze wyjście służbowe
 • spóźnienie służbowe
 • modyfikacja dozwolonej godziny wyjścia
 • nadgodziny
 • modyfikacja czasu rozpoczęcia pracy
 • modyfikacja czasu pracy
 • praca w dzień wolny
 • nieobecności (całodniowe lub częściowe)

Program umożliwia definiowanie automatycznych reguł dla eksportu lub importu danych oraz wykonywania rozliczeń. Dzięki tej funkcjonalności program może rozliczać pracę pracowników lub wykonać eksport danych w określonym dniu i godzinie.

Twórcy programu zadbali o zgodność z obowiązującym stanem prawnym. Program jest stale rozwijany i aktualizowany, a firma UNICARD S.A. zapewnia wieloletnie wsparcie techniczne.

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE (konfiguracja minimalna):

Klient: Windows XP , 2000, Vista, procesor x86 (min. 800MHz), RAM min. 256 MB, CD-ROM (min. 16x), karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768), 130 MB miejsca na HDD, uprawnienia administratora przy instalacji

Serwer: Windows XP Professional z SP2, Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate, Windows 2003 Server, Windows 2000 z Sp4, procesor min. (1,5 GHz), RAM min. 512 MB, CD-ROM (min. 16x), karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768), 130 MB miejsca na HDD, uprawnienia administratora przy instalacji, instalacja serwera baz danych SQL (w komplecie), instalacja sterowników do wirtualnych portów szeregowych

powrot