Aplikacja WebRCP została zaprojektowana z myślą o rozliczaniu czasu pracy pracowników w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Jednym z założeń konstrukcyjnych była możliwość jednoczesnej pracy wielu osób z uwzględnieniem struktur rozproszonych. Program wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi kontrolując uprawnienia do rejestracji, rozliczając czas pracy wg dowolnego systemu (podstawowy, zmianowy, równoważny, czterobrygadowy i inne), ograniczając sztuczne powstawanie nadgodzin. Aplikacja ogranicza nakłady pracy na prowadzenie ewidencji czasu pracy dla zatrudnionego personelu, zapewnia natychmiastowy dostęp do zgromadzonych danych na przestrzeni wielu lat. Zaimplementowane raporty pozwalają na szeroką analizę czasu przepracowanego zarówno w chwili bieżącej jak i w dowolnie zdefiniowanym przedziale czasu objętego funkcjonowaniem aplikacji. Mechanizmy filtrujące pozwalają na przeprowadzenie analizy danych zarówno dla pojedynczych osób jak i dla działów. WebRCP jest aplikacją pozytywnie zweryfikowaną przez kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy.

WebRCP jest zgodne z obowiązującym Kodeksem Pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie przepisów prawa pracy.

powrot